Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Smaakmakers, wonen in lege bieb, kerk of school

De Wijkplaats heeft van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie een subsidie ontvangen voor het ontwikkkelen van receptuur voor het hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Hoe kunnen partijen overtollig vastgoed zo goed mogelijk inzetten voor de 'maatschappelijke' zaak.

Wijkplaats initieert Ruimteomtewonen.nl

Ruimte om te wonen brengt (actieve) woningzoekenden, eigenaren en investeerders bij elkaar rond lege gebouwen en terreinen. Inmiddels staan er tientallen locaties op de kaart met voorbeelden van getransformeerde gebouwen maar ook met lege panden die nog op een initiatief wachten.

Leegstand als impuls voor zelf(ver)bouw

In Amersfoort heeft de Wijkplaats het initiatief genomen om een impuls te geven aan zelfbouw en zelfbeheer met leegstand als katalysator. PO en CPO, want daar gaat het initiatief over, is vaak gefocussed op lege kavels. Lege gebouwen zijn echter ook een optie. Zelfbouw wordt dan zelfverbouw.

Samen met gemeente, provincie, corporaties  en andere partijen heeft ze een programma samengesteld dat bestaat uit drie stappen:

Horeca omzet van € 800.000,-

Nia Domo, "ons huis" in esperanto, is sinds 1958 het gemeenschapshuis van Boekel. De Wijkplaats heeft in opdracht van de Gemeente Boekel een strategisch advies over Nia Domo uitgebracht. Nia Domo heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een partycentrum van substantiele omvang.

Nieuwe bedrijfsmodellen met Canvas

Op twee fronten heeft de Wijkplaats bijgedragen aan de ontwikkeling van bedrijfsmodellen in het sociaal-fysieke domein. Op beide fronten is gebruik gemaakt van Canvas, een instrument dat de gebruiker dwingt om ondernemingsplannen tot één A4 te beperken. Bij Canvas staat de waarde centraal waarmee daadwerkelijk iets verdiend kan worden. De rest is bull shit.

Bedrijfsplan leerwerkbedrijf Amersfoort

In Amersfoort worden beheer en exploitatie van een aantal maatschappelijke accommodaties ondergebracht bij een leerwerkbedrijf. Er is gestart met een brede school in de wijk Vathorst. Exploitatieopbrengsten en onderwijsmiddelen worden slim gebundeld. Hospitality staat centraal.

Expert Team op stap in ... Oudenbosch

 

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is. Inclusief indirecte bijdragen wordt de jaarlijkse, gemeentelijke subsidie, direct en via huisvesting, geschat op € 250.000 tot € 300.000.

Buurthuizen in zelfbeheer Utrecht

In oktober 2013 heeft de Gemeente Utrecht een visie en uitvoerinsgkader gepubliceerd over Welzijnaccommodaties in zelfbeheer. De Wijkplaats heeft de gemeente Utrecht daarbij ondersteund. Kern van de visie is dat zelfbeheer door bewoners wordt gestimuleerd en dat de gemeente een financiele bijdrage ter beschikking stelt die afhankelijk is van de reeds beschikbare 'welzijnsruimte'.

Expert team op stap in .... Boekel

Het expert team van de Wijkplaats is aan de slag gegaan in Boekel.  Daar staat het gemeenschapshuis Nia Domo. "Ons huis" in esperanto. Nia Domo is in de loop der jaren uitgebouwd tot een volwaardige horecaonderneming met bowlingbaan en lunchroom om op die manier onafhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie. Daar is destijds bewust voor gekozen. 

Zaanstad pakt door met verzelfstandiging

De Gemeente Zaanstad pakt door met de verzelfstandiging van haar buurtcentra. Mede op basis van een Benchmark Buurtcentra die in 2013 door de Wijkplaats is opgesteld, heeft de gemeente Zaanstad besloten om alle buurtcentra te verzelfstandigen. Mits daar animo voor is ...

Pagina's