Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Sociale correctheid maakt blind

Feiten spreken zelden voor zich en moeten daarom geïnterpreteerd worden. En daar gaat het vaak mis. Wat mij opvalt is dat wetenschappers en beleidsmakers op basis van dezelfde feiten tot verschillende inzichten komen.

 

Sociale cohesie is daar een voorbeeld van. Veel wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een wijk met veel sociale cohesie niet veiliger is dan een wijk met weinig sociale cohesie. Toch trekken beleidsmakers zich daar weinig van aan. Hetzelfde kan gesteld worden van wijkgericht werken. Overal worden sociale wijkteams opgetuigd, maar overtuigend bewijs voor deze werkwijze ontbreekt. Overzee noemen ze dat factless politics.

 

In het bijzonder verbaas ik me over het bijna mythische geloof in ‘ontmoeting’; hét medicijn tegen alle kwalen van onze verkilde, moderne samenleving. Vaak mondt dit geloof uit in een plan voor meer ontmoetingsplekken. Maar wat leveren bestaande ontmoetingsplekken als buurthuizen en dorpscentra eigenlijk op? Wie scherp doorvraagt, zal ervaren hoe schraal de bewijsvoering is. Bovendien worden veel van die plekken slecht bezocht. Ik pleit juist voor minder ontmoetingsplekken. Daardoor zal de bezetting stijgen en de kans op ontmoeting toenemen. Bovendien is het gunstig voor de exploitatie.

 

Laten we voortaan de feiten met meer scherpte onder ogen zien, en ons minder laten hinderen door de blinde vlekken van sociale correctheid.