Diensten

Een goede wijkvoorziening is als een grote eik: de eik biedt mensen beschutting en vertier, geeft zuurstof af, en is goed verankerd in de lokale grond. Een wijkvoorziening als een eik laten functioneren, vraagt gastvrijheid, verbindingskracht en ondernemerschap. Dat gaat niet vanzelf. De experts van de Wijkonderneming kunnen daar uit eigen ervaring over meepraten. Samen hebben ze bijna 100 jaar ervaring in het runnen van maatschappelijke voorzieningen. Die ervaring willen ze graag delen via het aanbieden van de volgende diensten.
 
Intervisie
Via een bezoek van een dagdeel wordt het vraagstuk waarmee een wijkvoorziening worstelt van alle kanten bekeken. De experts kijken, ruiken, proeven en luisteren voordat ze met de sleutelspelers in gesprek gaan. Geen rapport, wel een korte notitie met aanbevelingen. Trefwoorden: intercollegiaal, nieuwsgierg, frisse blik van buitenstaander.
 
Auditing
Onafhankelijke diagnose van functioneren van één of meer wijkvoorzieningen via dataresearch, bezoek ter en afsluitend gesprek met sleutelspelers. Gestructureerd proces resulterend in rapport met beoordeling en aanbevelingen. Trefwoorden: onafhankelijk, gezaghebbend.
 
Maatwerk
Behoefte aan andersoortige hulp? Bijvoorbeeld aan het opstellen van een ondernemingsplan, uitwerken van een hospitality concept, contracteren van uitvoerende partijen (denk aan horeca-ondernemer), enzovoort. Daag ons uit om een voorstel te doen. 
 
De Wijkonderneming richt zich op:
  • maatschappelijke eigenaren van wijkvoorzieningen als gemeenten en woningcorporaties; vaak moet er veel geld bij; als eigenaar wil je weten of dat geld goed besteed wordt.
  • exploitanten en beheerders van wijkvoorzieningen; zij moeten het doen! De experts van de Wijkonderneming, die allemaal zelf zo'n rol vervullen, ondersteunen hun graag. 
Onder wijkvoorzieningen verstaat de Wijkonderneming: kulturhusen, brede scholen, wijkcentra, dorpshuizen en andere (multifunctionele) wijkvoorzieningen met een maatschappelijk karakter.