Bijdrage aan doelen

Gemeentelijke rolUtrecht heeft een set indicatoren en methoden om te meten of buurthuizen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Dat is beslist nog geen gemeengoed, maar wel een mooie basis voor doorontwikkeling. 

 

 

Rick de Kogel, beleidsadviseur accommodatiebeleid bij de gemeente Utrecht, vertelde over de indicatoren en meetmethoden tijdens een bijeenkomst van het Bouwstenen-netwerk Gemeenten, Voorzieningen en Vastgoed. Utrecht neemt vanuit beleid deel aan dit netwerk om scherper in beeld te krijgen hoe vastgoed kan bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen.

 

Rick de Kogel, UtrechtRick de Kogel: “Utrecht heeft in 2011 een beleidskader Vernieuwend Welzijn en in 2013 een visie op zelfbeheer opgesteld. Kern van deze visie is dat de gemeente niet teveel stuurt en de samenleving de ruimte laat. Buurthuizen zijn er om mensen, initiatieven, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties daar waar nodig te ondersteunen en te helpen de civil society vorm te geven.”

 

Indicatoren en meetmethoden
Om te kunnen meten of buurthuizen doelmatig en doelgericht bijdragen aan deze doelstelling wordt gekeken naar en gestuurd op:

  • Bezettingsgraad; via een digitaal verhuursysteem wordt de feitelijke bezetting gemeten. In 2013 was de bezettingsgraad 25 uur per week en het doel voor 2017 is 45 uur per week.
  • Tevredenheid van bewoners over de beschikbaarheid van ruimte in de buurt voor burgerinitiatieven; in de stadsmonitor worden hierover vragen gesteld.
  • Tevredenheid van gebruikers van deze ruimtes; via een enquête onder gebruikers.
  • Driehoeksoverleg tussen gebruikers, het opbouwwerk en de gemeente, met de cijfers over de wijk en het buurthuis op tafel.
  • Signalen vanuit het verhuurloket.

 

maatschappelijke voorzieningenAfstemming intern
Ook binnen de gemeente gaan beleid, facilitair/technisch beheer en vastgoed regelmatig met elkaar om tafel rond vragen als: wat weten we, wat wil het bestuur en wat kunnen we daarvoor met elkaar afspreken? Samen sturen ze op kwaliteit en de inzet van middelen. Rick de Kogel: “Voor dat laatste hebben we een afsprakenkader opgesteld, zodat iedereen binnen de gemeente goed weet wat hem of haar te doen staat. Dat werkt heel goed.”

 

Geen gemeengoed
Dat de aanpak in Utrecht geen gemeengoed is, blijkt onder andere uit diverse artikelen die afgelopen tijd hierover in de media zijn verschenen. De Algemene Rekenkamer en veel lokale rekenkamers vinden dat de afweging tussen beleid(sdoelen) en vastgoed(kosten) wel wat explicieter mag.

 

Doorontwikkeling
Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen zal de gemeente Utrecht haar aanpak toelichten. Bij voldoende belangstelling gaan we er in Bouwstenenverband verder mee aan de slag, want eigenlijk passen de interne afspraken in Utrecht heel goed bij de spelregels zoals we die in Bouwstenenverband ontwikkelen. Misschien kunnen we ze volgend jaar sector voor sector of doel voor doel afwerken. Dan krijgen we ook duidelijk waar zaken sectorspecifiek danwel integraal kunnen worden opgepakt.

 

 
Meedoen?
Afstemming tussen beleid en vastgoed is een belangrijk thema tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 1 december a.s., bijvoorbeeld in het plenaire programma met de bijdrage van de Algemene Rekenkamer, de gelijknamige sessie en de sessie over spelregels. Komt u ook? Aanmelden kan hier.

 

 

Meer informatie