Verhuur dak niet aanbestedingsplichtig

 

Is het verhuren van een dakvlak voor zonnepanelen aan een energiecoöperatie aanbestedingsplichtig? De gemeente Breda vroeg het de helpdesk Europa Decentraal. Hun antwoord is “nee”.

 

 

De helpdesk Europa Decentraal is er voor de vertaling van Europees recht naar het werk van lagere overheden. Judith van Nuland, projectleider Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed bij de gemeente Breda: "We legden daar twee casussen voor. In beide gevallen ging het om plannen om het dak aan een lokale niet-winstbeogende energiecoöperatie te verhuren".


Gemeente geen eigenaar

Het antwoord van Europa Decentraal komt op het volgende neer: De gemeente stelt de daken van het betreffende gemeentelijke vastgoed beschikbaar aan energiecoöperaties ontstaan uit burgerinitiatieven, waarbij de gemeente geen eigenaar wordt van de panelen, zelf geen exploitatierisico loopt, geen rechtstreeks economisch belang heeft en verder geen eisen stelt aan de invulling van het gebruik van het dak. Daarbij komt de huurvraag vanuit de energiecoöperaties. Op basis van (een combinatie van) deze feiten is het beschikbaar stellen door middel van verhuur van de gemeentelijke daken voor plaatsing van zonnepanelen niet aanbestedingsplichtig. Dit geldt overigens ook voor de verhuur van gemeentelijke vastgoed in het algemeen.


Beleid opstellen
 

Manuel Wiercx, inkoopadviseur van de gemeente Breda voegt aan dit antwoord nog een advies toe; “Het is goed om voor dit soort situaties beleid op te stellen. In dit beleid dient o.a. meegenomen te worden:

  • met welke partijen de gemeente wil samenwerken (commercieel, niet-commercieel),
  • wat te doen met de opgewekte energie,
  • inzage in de verdienmodellen (indien van toepassing),
  • aspecten van staatssteun en de wet Markt en Overheid.


Meer informatie

In bijgaand document treft u de complete vraag van de gemeente Breda en het complete antwoord van de Helpdesk Europa Decentraal.

Logo Europa Decentraal
Zie ook:

Bouwstenen-activiteiten: