Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Buurthuizen in zelfbeheer Utrecht

In oktober 2013 heeft de Gemeente Utrecht een visie en uitvoerinsgkader gepubliceerd over Welzijnaccommodaties in zelfbeheer. De Wijkplaats heeft de gemeente Utrecht daarbij ondersteund. Kern van de visie is dat zelfbeheer door bewoners wordt gestimuleerd en dat de gemeente een financiele bijdrage ter beschikking stelt die afhankelijk is van de reeds beschikbare 'welzijnsruimte'.

Is er al (te) veel ruimte dan wordt geen steun beschikbaar gesteld in andere gevallen gelden de volgende criteria voor ondersteuning.

 

Criteria voor ondersteuning

Kern van zelfbeheer is dat de gemeente niet teveel stuurt en de samenleving de ruimte laat. Daarom hanteert de gemeente voor financiële ondersteuning van bewonersinitiatieven slechts twee beoordelingscriteria:

  1. Past het binnen de doelstelling van Vernieuwend Welzijn Utrecht? 
  2. Wordt via het initiatief overheidsgeld efficiënt besteed?

 

Lees hier meer over het Utrechtse beleid ten aanzien van Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie