Massale sluiting wijkcentra

 

geld3Als maatregel in de bezuiniging worden veel wijkcentra gesloten of met sluiting bedreigd. Zo ook in Breda. Daar werd op 22 september 2011 de nota Wijkcentra door de Raad aangenomen.

 

 

Wie de afgelopen maanden heeft gegoogled op 'sluiting wijkcentra' kwam gemeenten tegen als Amsterdam, Den Haag, Breda, Tilburg, Amersfoort en vele anderen. Ook Breda hoort daar nu bij. Op 22 september 2011 is de nota Wijkcentra door de Raad aangenomen.

 

Het lijkt er op dat buurt- en wijkcentra massaal gesloten of verzelfstandigd worden. Het lijkt er tevens op dat bewoners en maatschappelijk veld zich daar grotendeels bij neerleggen. Hoe anders was dat in de cultuursector eerder dit jaar, waar de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra met 'schreeuwend' protest werden onthaald.

 

Protest

Toch was er in Breda wel degelijk sprake van protest, vooral van gebruikers van de wijkcentra die enerzijds hun activiteitensubsidie fors zagen afnemen en anderzijds de lasten voor hun huisvesting zagen groeien. De gemeenteraad zag de oplossing in de mogelijkheid voor besturen en gebruikers om hun wijkcentrum zelf over te nemen. Onderzoek moet daarvan de haalbaarheid aantonen. Om onder de veranderende omstandigheden toch te zorgen dat activiteiten zo veel mogelijk kunnen doorgaan, biedt de gemeente desgewenst bemiddeling aan tussen diverse aanbieders van ruimte.  

 

1,5 miljoen bezuinigingen

In Breda wil de gemeente de wijkfunctie van 18 accommodaties beëindigen en deze continueren in 18 centra. Dit levert een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling van 1,5 miljoen op het maatschappelijke vastgoed van de gemeente. De totale structurele bijdrage aan de taakstelling op basis van de eigenaarlasten bedraagt € 650.000,-. De gemeente is er met deze maatregel nog niet. Een bedrag van € 850.000,- moet worden gerealiseerd op nieuwe beheervormen, het verhogen van inkomsten en op ander gemeentelijk vastgoed. Eén en ander is uitgewerkt in de gemeentelijke notitie over de wijkcentra. Hier worden onder meer de toetsingscriteria genoemd die voor sluiting en verzelfstandiging zijn gehanteerd. Er is getoetst op:

  • beleidswaarde;
  • gebruikerswaarde (tevredenheid);
  • vastgoed- en exploitatiewaarde.

 

Implementatie

In de gemeentelijke nota worden aparte hoofdstukken gewijd aan het vervolg; de implementatie van het gemeentelijk besluit. Eén hoofdstuk zoomt in op de af te stoten wijkcentra. De gemeente heeft nog geen ervaring met het zelf op de markt brengen van een dergelijke omvangrijke portefeuille en ontwerpt daarvoor een verkoopstrategie. Ander vraagstuk is de toekomstige bestemming van deze centra. Moet daarvan de 'maatschappelijk' bestemming worden gehandhaafd of juist worden omgezet naar een andere categorie? Op grond van de stedelijke programmering is in Breda vooralsnog geen ruimte om de bestemming te wijzigingen in woningen of kantoren. Het blijft dus 'maatschappelijk vastgoed'. Verhuur of verkoop van dat vastgoed kan echter concurrentie betekenen voor de eigen gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Een ander hoofdstuk is gewijd aan de wijkcentra die wel gecontinueerd worden. Daar stelt de gemeente zich de vraag op welke manier de exploitatie verbeterd kan worden. Eén van de opties is om de barfunctie aan een commerciële exploitant te gunnen. Van elke optie worden de voor- en nadelen overzichtelijk op een rijtje gezet. In de fase van uitwerking van het besluit zoekt de gemeente naar de ruimte om via bestemmingsplannen en vergunningen de wijkcentra meer armslag te geven, onder meer in de sfeer van horeca.

 

Meer informatie:

Meer informatie over dit onderwerp bij Ellen Krijnen, senior beleidsmedewerker van de gemeente Breda.

 

De nota raakt diverse potentiele punten uit de Agenda van Bouwstenen voor Sociaal, o.a. structuurschets voorzieningen, verbeteren bezetting door lokale makelpunten en ondernemend (bewoners)beheer. Zie ook het programma voor 8 november 2011.