Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Meer dan 100 voorzieningen in W'veen

De Wijkplaats heeft de gemeente Waddinxveen ondersteund met het maken van een Voorzieningenkaart. Daaruit bleek dat Waddinxveen (25.000 inwoners) meer dan 100 plekken heeft met een publieke maatschappelijke functie. "Veel te veel", zo werd door de lokale gemeenschap geconcludeerd tijdens een goed bezochte workshop begin 2012.

Gedeelde conclusie van deze workshop was: er is in Waddinxveen minder maatschappelijk vastgoed nodig, maar wel met een hogere kwaliteit. Door gebouwen af te stoten, wordt de exploitatie van het resterende vastgoed verbeterd. Daardoor ontstaat  financieel draagvlak voor het doen van nieuwe investeringen.

 

Bijgevoegd: 

  • In 2011 heeft de Wijkplaats samen met gemeente, woningcorporatie en scholen een concept ontwikkeld voor voorzieningen in de nieuwwbouwijk Park Triangel. Geen multifunctioneel gebouw met alle voorzieningen onder één dak, maar gevarieerde paviljoens in een parkachtige setting. Dit concept is nader uitgewerkt in een plan waarbij de voorzieningen met de wijk meegroeien op basis van slim exploitatieplan (intern stuk voor gemeente en scholen, niet op de website van de gemeente te vinden en daarom niet toegevoegd).
  • Eind 2011 en begin 2012 heeft de Wijkplaats de gemeente ook ondersteund bij het maken van een leefstijlgeoriënteerde voorzieningenkaart en een lokaal gesprek over voorzieningen. Lees daarvoor de Nieuwsbrief Voorzieningen, inclusief de voorzieningenkaart en het verslag van het lokale gesprek daarover.
  • In 2012 heeft de Wijkplaats een analyse gemaakt van de behoefte aan scholen in Waddinxveen Noord en samen met scholen en gemeente een transformatieplan opgesteld.  Drie opties zijn vergeleken, waarvan vervangende nieuwbouw relatief goed scoorde. Zie hier het rapport (ook te vinden op de website van de gemeente).