Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Dorpskracht en Kennedy

Voor Mijande Wonen heeft Marc van Leent een sessie geleid over Dorpskracht. Wat is het en wat kan je er mee? Mijande Wonen is een 'plattelandscorporatie' in Oost Twente. Kern: dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt. En heeft Dorpskracht iets te maken met Kennedy?

 Dorpskracht gaat over

 • authenticiteit en identiteit
 • leiderschap
 • drive en passie
 • gemeenschapszin en rolverdeling
 • maar ook over territoriumdrift (opkomen voor jezelf en gemeenschap)

 

Wat kan het dorp met dorpskracht

 • software: zelforganisatie van allerlei diensten die regulier dienstverleners niet (meer) doen; denk aan: buurtbus, beheer van voorzieningen, zorg aan huis, enzovoort.
 • hardware: plannen maken en eventueel zelf realiseren van woning en woonomgeving, individueel of in collectief.

 

Hoe kan woningcorporatie dorpskracht ondersteunen

 • 'ophalen van de vraag'; wat leeft er, wat speelt er en wat is de 'ziel' van het dorp?
 • vertalen van vraag in realistische visie of toekomstschets; het gaat om 'hun visie', maar bezien in regionale context
 • bemiddelen bij vinden van plekken, middelen, mensen ('medebouwers'), instituties om deze visie te realiseren
 • ontwikkelen en exploiteren van locaties (voor zelfbouw), woningen (zowel huur als koop) en vastgoed voor voorzieningen;
 • altijd in aansluiting op wat de mensen willen en (zelf) kunnen

 

Wat vraagt dat van woningcorporatie

 • maken van aansprekende 'dorpskaarten' met karakteristieken van dorp en dorpsgemeenschap, op kansgedreven manier
 • onderscheiden en aanspreken van leiderschap binnen dorpsgemeenschap;
 • betrekken en activeren van bewoners met inzet van geschikte communicatie- en werkvormen, vanuit hun eigen kracht
 • verbreden van eigen netwerken, van overwegend zorg en welzijn naar netwerken uit commerciële wereld (horeca, Rotary, Rabo, enz.)
 • kennis opdoen van (nieuwe) concepten; onder andere voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed
 • internaliseren van idee van 'dorpskracht' en gaandeweg ontdekken wat dorpskracht praktisch betekent voor alle gelederen, van RvC tot baliemedewerkers.
 • afleren: 'wij regelen het wel even' of 'wij weten hoe het moet', dus geen zorgreflex en geen paternalisme.

 

Resumé

 • Dorpskracht is het geheel van verhalen, rituelen, plekken, mensen, relaties en vaardigheden dat dorpen uniek en vitaal maakt.
 • Dorpskracht is cruciaal voor het realiseren en in stand houden van een vitaal woon- en leefklimaat, op een betaalbare manier.
 • Dorpskracht aanspreken is dorpskracht versterken.
 • Dorpskracht vergt nieuwe vaardigheden en attitude van woningcorporaties.

 

Tenslotte

 • John Kennedy zei ooit: "And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country."
 • vrij vertaald: "vraag niet wat het dorp voor jou kan doen, maar wat jij voor het dorp kan doen"