Experts bezoeken ..... De Sterrentuin, Leiderdorp

De Sterrentuin is een multifunctionele accommodatie in Leiderdorp. Sinds de realisatie in 2009 is De Sterrentuin nooit lekker van de grond gekomen. Te weinig dynamiek, teveel bedrijfsverzamelgebouw. Bovendien draait De Sterrentuin met exploitatietekorten. Nu vindt de Gemeente Leiderdorp het tijd voor een doorstart. Enerzijds vraagt dat fysieke maatregelen, anderszijds vergt dat een nieuwe, formule voor beheer en exploitatie. De experts van de Wijkonderneming zijn gevraagd voor dat laatste een advies op te stellen. Op basis van deskresearch, een bezoek ter plaatse en een workshop met sleutelspelers hebben zij tien adviezen voor verbetering op gesteld. Kern is om op zoek te gaan naar een 'maatschappelijke exploitant' die de rol van centrale ondernemer op zich wil nemen. Door de exploitatie als een leerwerkbedrijf in te richten, is een gezonde business case mogelijk. Noodzakelijke competenties: gastvrijheid, verbindingskracht en - natuurlijk - ondernemerschap.